Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim

Technik ekonomista

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =


Zostań technikiem ekonomistą!
czyli personelem do spraw biznesowych na średnich szczeblach zarządzania.

Kierunek ten realizowany jest w oparciu o współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w  Kielcach filia w Piotrkowie Tryb. oraz przedstawicielami branży bankowej Bank Gospodarki Żywnościowej w Piotrkowie Tryb. i Bank Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb.

Nauczymy Cię:
• obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych, księgowych, płacowych, kadrowych, biurowych, magazynowych
• interpretowania i stosowania przepisów prawa gospodarczego, finansowego, podatkowego
• organizowania skutecznego marketingu i sprzedaży
• posługiwania się językiem obcym ekonomicznym w kontaktach z kontrahentami i instytucjami
• prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, handlowych i finansowych
• pracy w zespole, prowadzenia negocjacji
• organizowania własnej działalności gospodarczej
• planowania własnej kariery zawodowej

Możliwości podjęcia pracy:
• w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych
• w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych (dział marketingu, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, zatrudnienia wynagrodzeń księgowości, sprzedaży produktów, planowania produkcji, sprawozdawczości finansowej)
• w kancelariach i sekretariatach instytucji rządowych, samorządowych, finansowych, podmiotów gospodarczych
• w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami
• w instytucjach prowadzących badania rynku
• w samodzielnie prowadzonej małej firmie

Możliwość dalszego kształcenia na studiach ekonomicznych i administracyjnych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• dokładność i systematyczność w działaniu
• zdolność koncentracji i podzielność uwagi
• umiejętność sprawnego komunikowania się
• dobra pamięć
• otwartość na innowacje

Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista ważne na terenie Polski oraz Unii Europejskiej w obszarze:

AU.35.Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36.Prowadzenie rachunkowości