Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim

Technik Handlowiec

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Informator o wymaganiach egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec omawia zagadnienia związane:

-    ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
-    z wymaganiami egzaminacyjnymi, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
-    z organizacją i przebiegiem egzaminu.