Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim

Technik Ekonomista

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Informator o wymaganiach egzaminacyjnych w zawodzie technik ekonomista omawia zagadnienia związane:
-    ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
-    z wymaganiami egzaminacyjnymi, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
-    z organizacją i przebiegiem egzaminu.