Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim

Zielono mi

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
zdjęcie
Ekologia w Ekonomiku
Gwałtowne zmiany i szybki rozwój cywilizacyjny przyczyniają się do zwiększenia znaczenia ekologii jako gałęzi życia. Jesteśmy częścią przyrody, powinniśmy i chcemy żyć z nią w zgodzie. Niestety na skutek niszczącej działalności człowieka giną gatunki zwierząt i roślin od dawien dawna istniejących na naszej planecie. Nasze otoczenie: gleba, powietrze, woda są coraz bardziej zanieczyszczone, produkujemy mnóstwo odpadów, niektóre metropolie toną w śmieciach. Zniszczeniu ulega warstwa ozonowa, efekt cieplarniany powoduje zmiany klimatyczne. Obserwujemy wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne. Liczne badania prowadzone nad wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie młodego pokolenia, wykazały obniżenie wskaźników rozwoju młodego pokolenia, zmniejszoną odporność, wentylację płuc oraz większą podatność na choroby nowotworowe i występowanie defektów genetycznych.

Aby uratować nasze środowisko, należy uwrażliwiać młodzież na jego problemy. Ekonomik wpisuje się w te zadania. Uczymy szanować przyrodę i walczyć o ochronę środowiska. Dla uzyskania lepszych efektów kształcenia otworzyliśmy właśnie nową następną pracownię ekologiczną w naszej szkole, wyposażoną w różnorodne pomoce dydaktyczne z zakresu biologii, chemii i geografii. Służą one do przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zarówno w szkole jak i w terenie, umożliwiają obserwacje i dokonywanie doświadczeń, pobudzają wyobraźnię i logiczne myślenie. Poszerzona baza dydaktyczna pozwoli nauczycielom wzbogacić prowadzone zajęcia lekcyjne, a dla młodzieży będzie wsparciem w przyswajaniu wiedzy na temat otaczającego ją świata.

W bieżącym roku szkolnym EKONOMIK,  pozyskał  środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu na zadania z edukacji ekologicznej pt. Nasze ekologiczne pracownie. Pozyskana dotacja opiewała na kwotę 39643,00 zł. W ramach zadania odnowiono pracownię, położona fototapetę, zakupiono meble, sprzęt audio i komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. Dzięki temu od nowego roku szkolnego młodzież naszej szkoły będzie mieć zajęcia w nowoczesnej pracowni. To już druga ekopracownia w naszej szkole.


 
powrót